فاز اولیه نقشه برداری

در ابتدا جهت اجرای هر گونه ساختمان و یا هر سازه ی عمرانی نباز به مطالعات قبل از اجرا به طور محسوس لازمه ی هر اجرایی می باشد، به طور مثال اگر زمین ما دارای شش گوشه و طول های متلف باشد بدست آوردن زوایای بین اضلاع یکی از ضروری ترین امور در شروع اجرا می باشد که این کار به سادگی توسط مهندسین نقشه برداران پایتخت قابل انجام می باشد.

فاز 1 نقشه برداری
فاز ۱ نقشه برداری