نقشه برداری

برداشت و پیاده سازی در شهر نور

در این پروژه که در هوای مرطوب استان های شمالی کشور انجام شد یکی از سختی های کار عدم عملکرد لیزر و همچنین قرائت در فاصله های بلند بود که این کار را توسط جی پی اس گروه نقشه برداری پایتخت با سرعت و دقت بالا توسط ایستگاه گذاری موقت انجام دادند و چون زمین […]

برداشت مراحل خاکی

گروه نقشه برداران پایتخت مفتخر است که از ابتدای کار یعنی از همان روی خاک کلیه امور مربوط به نقشه برداری را برای شما با سرعت و دقت بالا انجام داده تا شما را از وضعیت کارگاه به جهت پیاده سازی سازه ها و همچنین تجهیز کارگاه مطلع کرده و فایل ها و نقشه های […]